Nosework 26. februar - Hundefryd

Selvstendige hundetrenere og instuktører som ønsker å spre gleden med hund! Vi samarbeider for å spre kunnskap, optimalisere og stadig forbedre kursopplevelsen. For gleden er best når den deles!

kontakt@hundefryd.no Instruktør Hanne Lereggen Johansen Instruktør Karin H. Antonsen Instruktør Henriette Hollingsholm
Følg oss
Image Alt

Hundefryd

Nosework

Nosework 26. februar

Kan alle drive med spesialsøk? Ja! Nosework er en av de sportene som inspirerer og oppfordrer alle til å ta i bruk spesialsøk. Enten om du har en familehund, turkompis eller er aktiv innen hundesporter, så er spesialsøk noe som bidrar til en komplett hverdag og øker livsgleden til hunden.

Med Nosework får du et fantastisk verktøy, som gjør det lett for deg å legge opp til morsomme, spennende og utfordrende søk. Sporten er inspirert av operative søkshunder og utformet slik at alle kan delta. Med hundens egenskaper i fokus og vår evne til å lære mer av hunden, kan man få mye nyttig kunnskap. På kurs vil det være fokus på å lære om hundens fantastiske luktesans og hvordan vi kan finne motivasjon til å søke.

Luktesansen til hunden er viktig. I motsetning til oss mennesker, bruker hundene nesene sine aktivt, hver dag, hele livet. Derfor er det viktig å la de få bruke denne utrolige nesen sin i hverdagen – og Nosework lar oss kombinere hundens nese med noe som er morsomt for oss og som gir oss en plattform til å lære mer. Ikke bare om hundens nese, men også kroppspråk og signaler.

Nosework passer alle hunder, uansett rase og alder. Ved å bruke luktesansen bidrar vi til å øke selvtillit, samspill, samarbeid og kan bidra til å skape trygghet i hunden. Det har vist seg å ha en positiv effekt for de unge hundene som allerede har mye som foregår i kroppen og de hundene som kanskje har litt ekstra energi i hverdagen. Det passer også godt for hunder som er reaktiv, miljøpåvirket eller utagerende av ulike årsaker – og i konkurransesammenheng er det et mål å tilpasse det slik at alle skal ha muligheter til å delta!

Nosework Trinn 1 oppstart 26. februar
6 uker, onsdager
Klokken: 19:00-20:30
Sted: Kan variere. Avhengig av bil.
Pris: 2150,-

Fordeler med Nosework

Det krever lite utstyr! Dette er et stort pluss når det kommer til spesialsøk, da enkelte ting krever litt større utstyr og mer planlegging for å trene. I Nosework er utstyret så enkelt å ta med seg, slik at man fint kan legge ut søk der man ferdes. Enten det er på fjelltur eller på luftetur rundt huset!

Fordelene med å bruke hundens nese, er mange – og noe som vil bli tatt opp under kurset også. Det er blant annet med på å bygge opp relasjon mellom hund og fører, samtidig som det bidrar til at du blir bedre til å lese din hund.

Et annet stort pluss med Nosework, er at det skal være muligheter for alle å delta – også i konkurranse. Så også i konkurranser skal det legges opp etter beste evne, slik at alle hundene får arbeidsro til å utføre søk. Det vil si at de som har reaktive hunder av ulike årsaker, skal skjermes for det som kan trigge hunden.

Hos oss møter du instruktører med god faglig bakgrunn, engasjement så det holder – i tillegg til at de har gått utdanning (Godkjent Nosework Norge Instruktør).

 

Dette vil du lære om på kurset:

 • Innføring i sporten Nosework
 • Om hundens luktesans
 • Hvordan søksarbeid fungerer
 • Innlæring av søk
 • Motivasjon i søk
 • Hvordan luktdiskriminering fungerer
 • Metoder for innlæring
 • Innlæring av lukt
 • Lære om din hunds språk og signaler
 • Vite hvordan du kan lese din hund
 • Forstå hunden din bedre
 • Hvordan fortsette trening

 

Dette får du på kurs hos oss:

 • Få deltagere
 • God oppfølging og tilrettelegging
 • Utstyr til å drive med Nosework
 • Engasjerte instruktører
 • Veiledning og tips til videre trening
Nosework Trinn 1 oppstart 26. februar
6 uker, onsdager
Klokken: 19:00-20:30
Sted: Kan variere. Avhengig av bil.
Pris: 2150,-