Nosework helg 15.-16. februar - Hundefryd

Selvstendige hundetrenere og instuktører som ønsker å spre gleden med hund! Vi samarbeider for å spre kunnskap, optimalisere og stadig forbedre kursopplevelsen. For gleden er best når den deles!

kontakt@hundefryd.no Instruktør Hanne Lereggen Johansen Instruktør Karin H. Antonsen Instruktør Henriette Hollingsholm
Følg oss
Image Alt

Hundefryd

Nosework helg

Nosework helg 15.-16. februar

Visste du at spesialsøk passer alle?
Nosework er sporten som gjør det enkelt å kombinere spesialsøk med hverdagen! Det er en inspirerende, morsom og utfordrende sport, som passer alle hunder. Uansett rase, alder og egenskaper!

Sporten Nosework er inspirert av operative søkshunder, som jobber med å snuse frem narkotika, sprengstoff mm. Grunnleggende er at man skal lære hunden å bruke nesen og finne frem bestemte lukter.

På kurs er det akkurat dette du vil lære deg – hvordan trene hunden til å finne frem og søke etter en bestemt lukt. Her vil det være fokus på motivasjon og hvordan lese din hund på best mulig måte.

Luktesansen til hundene er langt mer kompleks enn hos oss mennesker. Vi bruker ikke luktesansen aktivt, mens en hund bruker luktesansen til å navigere, finne ut og finne frem ulike ting. Det å bruke luktesansen til hunden øker livsglede, bidrar til økt selvtillitt, trygghet og hjelper på hundens selvfølelse. Med andre ord, så har det også et stort utbytte for oss å bruke hundens luktesans til noe som er morsomt for oss, men samtidig aktiviserer hunden mentalt og fysisk. Dette er en sport hvor alle hunder kan delta, selv de hundene som er reaktiv eller miljøpåvirket. Vi ser ofte at unge hunder, som har mye energi, og hunder som kan være reaktiv av ulike årsaker, får positiv effekt av å begynne med spesialsøk.

Nosework helg oppstart 15.-16. februar
Helg, innendørs
Klokken 16:00-20:00 begge dager
Sted: Byneset
Pris: 2150,-

Mange fordeler med Nosework!

Nosework er en spesialsøksform som krever lite utstyr. Det gjør at du enkelt kan ta med dette i hverdagen, uansett hvor du ferdes. Regelen er gjerne slik at der hvor hunden kommer frem, der kan du legge ut søk. Dette gjør at du enkelt kan legge opp til utfordrende søk.

Det er også en stor fordel at grunnprinsippene i Nosework er at alle skal ha mulighet til å delta, også i konkurranse. Siden spesialsøk har såpass stor positiv effekt på hunder som er reaktive, er det en positiv ting at disse også skal få være med. Det gjør at det skal legges opp til at alle hunder skal møte de beste forutsetningene for å ha arbeidsro for å utføre et søk. Både før søk og under søket.

Søksarbeid med hunden er med på å bygge opp relasjonen mellom fører og hund. Det gir et samspill som ikke kan trenes med øvelser, men kan bidra positivt om man trener andre ting. Eller rett og slett for å gjøre samspillet i hverdagen bedre.

Du får da altså et veldig godt verktøy, til å holde hunden i god form, mentalt og fysisk.

Hos oss møter du instruktører med god hundefaglig bakgrunn og som har gjennomført 1-årig Nosework Instruktørutdanning. Godkjente Nosework Norge instruktører.

På kurset vil blant annet lære om:

 • Luktesansen til hunden
 • Hvordan søksarbeid er
 • Hvordan man starter innlæring av søk
 • Hvordan jobbe med motivasjon i søk
 • Hvordan luktdiskriminering fungerer
 • Lære mer om din hunds språk og signaler
 • Bli flinkere til å lese og forstå din hunds språk og signaler
 • Hvordan trene inn bestemt lukt
 • Få godt grunnlag til å trene på Nosework videre

Dette får du på kurs hos oss:

 • Få deltagere
 • God oppfølging og tilrettelegging
 • Utstyr du trenger til Nosework
 • Engasjerte instruktører med et ønske om at du skal lykkes

 

Nosework helg oppstart 15.-16. februar
Helg, innendørs
Klokken 16:00-20:00 begge dager
Sted: Byneset
Pris: 2150,-