Nosework - Hundefryd

Selvstendige hundetrenere og instuktører som ønsker å spre gleden med hund! Vi samarbeider for å spre kunnskap, optimalisere og stadig forbedre kursopplevelsen. For gleden er best når den deles!

kontakt@hundefryd.no Instruktør Hanne Lereggen Johansen Instruktør Karin H. Antonsen Instruktør Henriette Hollingsholm
Følg oss
Spesialsøk for alle

Spesialsøk er ikke lenger bare for de hundene som jobber – det er for alle, også familiehunden!

Sport som baserer seg på å sette pris på og lære av alle de ulike egenskapene de ulike hundene har.

Spesialsøk styrker samarbeid, samspill, øker selvtillit i hunden og bidrar til økt livsglede og kvalitet.

Det hunden er best på!

Nosework gir oss en mulighet til å la hunden gjøre det den faktisk er best på - bruke snuten!

En sport for hundens beste!

Hundens nese er et fantastisk verktøy som vi mennesker har benyttet oss av. Begrensningene er få og handler mest om menneskers kreative måter å tenke på, enn hundens luktesans. Vi har hunder som snuser frem miner, narkotika, sprengstoff og andre substanser. Vi har hunder som kan signalisere og lukte hvordan et mennesker føler seg og dette har også store fordeler når man bruker hund i arbeidet med mennesker.

Før var spesialsøk forbehold til akkurat dette – profesjonelle hunder i arbeid. I de senere år har de fleste hundeeierne skjønt at hundens nese er viktig og bør brukes i hverdagen. Hundens luktesans og muligheter til å bruke denne, utgjør store forskjeller når det kommer til livsglede og kvalitet.

I de siste årene blitt utviklet forskjellige sporter, som lar alle få prøve ut og trene hundens luktesans. Nosework har sitt utspring i USA, der tre iniativtagere samlet sin kunnskap med operative søkshunder og laget en aktivitet som skulle ha stor innvirkning på mange hunder. Inspirasjonen kom i fra de hundene som står uten hjem. I USA finnes det utallige hjemløse hunder som bor på store kenneler. Disse kennelene innehar mange hunder, men få mennesker. Derfor er det begrenset med tid og ressurser til å gi hver enkelt hund aktivitet og mosjon. Det er viktig med fysisk og psykiske utfordringer, for alle hunder, som er med på å forebygge dårlige vaner og atferdsvansker.

Mennesker er ikke like avhengig av luktesansen som hunder er. Mens hunder bruker luktesansen aktivt hele tiden, til å finne mat, kjenne igjen fiender, venner og potensielle partnere, klarer vi mennesker oss fint uten.

Med sin erfaring med operative søkshunder og kunnskaper om hund, utformet de en sport hvor målet var at spesialsøksoppgaver kunne tilpasses alle hunder og gi en verdifull trening.

I USA heter organisasjonen for denne sporten «National Assosiation of Canine Scent Work» (NACSW). Du kan lese mer her.

 

Det er ikke uten grunn at Nosework har eksplodert når fremtreden har blitt gjort kjent. Med spesialsøk, kombinert med ulike utfordringer, kommer det frem mange positive resultater. Sporten baserer seg på prinsipper der sikkerhet og trivsel er en av de største prioriteringene – og at alle skal kunne delta, uavhengig av alder, rase og eventuelle utfordringer en ekvipasje har. I tillegg krever Nosework veldig lite utstyr, noe som gjør det enkelt for alle å lage spennende og varierte oppgaver i hverdagen.

Hva er Nosework?

Nosework er i grunn en aktivitet der hunden får gjort det den er aller best på; nemlig å bruke snuten. Den skal finne frem og søke etter bestemte lukter. I Norge bruker man tre forskjellige typer av eteriske oljer, som man kontaminerer på en gjenstand (for eksempel tuppen av en Q-tips). Selve sporten baserer seg på å ivareta og lære av de ulike raseulikhetene, der man fokuserer på å lære mer av hunden – enn å lære hunden mer. Hunden vet allerede hvordan den bruker luktesansen, så det er opp til oss mennesker å lære oss å lese hunden.

På den måten får man bedre samspill og samarbeid, som kan være nyttige kunnskaper å inneha utenfor søk også! Måten man starter innlæring på, handler i stor grad om å motivere og finne ut hvordan man kan trigge lysten til å søke på hver enkelt hund. Da lærer man seg å lese av kroppsspråk og tydeliggjør signaler fra hunden, i motsetning til å tvinge hunden til å gå et bestemt søksmønster eller ha signalmarkering. For eksempel vil en Schæferhund søke på en annen måte enn for eksempel en Chihuahua. Men om begge rasene får jobbe på sin spesifikke måte – så søker de effektivt.

Eteriske oljer er sterke. Det er derfor viktig å vite at hundene aldri søker direkte på eller etter ren olje, men på noe som er kontaminert med lukten.

Med kunnskapen man innehar om hvor viktig luktesansen er for hunden og at man vet hvor sterkt følelser og lukt er forbundet, ser man også hvor mange positive sider en slik aktivitet har for forskjellige hunder. Hunder som er usikre, nervøse og kanskje lett påvirkelige, kan ha store fordeler med å jobbe med nesen. Derfor har også fokuset i sporten vært at alle skal kunne ha mulighet til å konkurrere. Dette gjør at hunder som kanskje ikke finner sin plass i andre hundesporter, kan ha mulighet til å delta på Noseworkkonkurranser. Sporten er fortsatt under utvikling her i Norge, så det er viktig at medlemmer er med å påvirke og forme den til den herlige sporten den kan bli!

Du blir bedre på hund!

De fleste hunder vet allerede å bruke luktesansen sin. Og dette er faktisk alt hunden trenger å gjøre i denne sporten. Resten er det føreren som bidrar med! Fører skal kunne være med å lese hunden, slik at man vet når hunden har gjort et funn. I sporten kreves det ingen form for bestemt markering eller søksmønster. Hunden får søke slik den vil, for det er det som gjør at økene skjer mest mulig effektivt. Fører skal kunne lese hunden og forsterke det naturlige søksmønsteret og se når hunden har gjort funn. Og her har alle mye å lære! Ulike hunder har ulike signaler som gjør markerer ett funn.

Derfor er dette sporten hvor fører lærer mer, når det gjelder kroppspråk og singaler til hunden. Vi blir også bedre kjent med vår egen hund, ser bedre hvordan kommunikasjonen foregår og får et glimrende verktøy i andre situasjoner utenfor søksbanen også.

Stadig flere operative søkshunder går bort i fra en bestemt signalmarkering. Dette kan være at hunden fryser ved funn, må sitte eller ligge ved funn. Grunnen til dette er at det oftere kan feilmarkeres, når hunden har lært en bestemt atferd.

F.eks kan en hund som har mistet motivasjonen til å søke, markere, i visshet om at fører da vil avslutte søket. En hund som er stresset og blir påvirket av miljøet rundt, vil også velge denne løsningen, da føreren gjerne tar med seg hunden etter markering. Eller de kan ta snarveien til belønning – for hvis fører ikke vet hvor lukta ligger og de markerer, så kommer det jo en belønning!

I tillegg er det en trygghet for enkelte operative hunder at de ikke markerer med tydelig signal som andre kan lese, men bare hundefører kan forstå.

Ulike raser og individer, har ulike egenskaper. I stedet for å forme alle på en bestemt måte, hyller man forskjellene og forsterker hundens naturlige egenskaper for å få frem de beste søkene!

Når man legger til rette for at en hund kan bevege seg fritt og naturlig, kan man også lære mer som hundefører. I stedet for å se på ulike egenskaper som positivt eller negativt, kan man heller velge å lære av de ulike egenskapene.

Dette gjør at man som hundeeier og hundetrener, blir flinkere til å se og tilpasse ulike situasjoner utenfor søk også. For det er fortsatt mye vi har å lære av disse firbeinte vennene våre! Og de fortsetter å overraske!

Blir det ikke vanskelig å se når hunden finner?

Det er ganske vanlig spørsmål å få, når man sier man ikke bør trene inn signalmarkering fra starten av. Selvfølgelig, hvis du ønsker det, kan du få trent inn signalmarkering – det er ikke vanskelig! Og det er ingenting som hindrer deg i å gjøre dette.

Poenget er at utbyttet blir større, hvis du velger å være observant for signaler og kroppspråket til hunden. Dette gir deg kunnskaper som du kan benytte deg av i hverdagen også, fordi du rett og slett blir bedre til å lese og forstå din hund.

Er det vanskelig å se når hunden vil ut på tur? Eller hvis hunden vil leke? Hunder er veldig flinke til å gjøre seg forstått og har tilegnet seg flere signaler for å kommunisere med oss mennesker.

Hunder har en helt fantastisk språk, som virkelig er et stort og spennende tema. Mye av deres språk inneholder også signaler og lyder som er tilegnet oss mennesker og ikke andre hunder. De prøver så godt de kan å gjøre seg forstått på et språk de ikke snakker (altså det verbale språket til oss mennesker) – derfor skylder vi dem nesten å prøve å lære oss mer hva de kommuniserer.

Det fine med Nosework er at de ivaretar at dette skal foregå på hundens premisser, både når det gjelder utførelse, men også hvordan vi mennesker kan lære oss mer om hundene. Raseegenskaper og individforskjeller er noe som hylles, som gjør at du kan lære deg å lese signaler. Da kan du også lære deg å lese din hund bedre, uavhengig av hvilke raseegenskaper og individuelle trekk din hund har.

Hvor kan man trene Nosework?

Overalt hvor en hund kan ferdes! Nosework kan trenes hjemme, i skogen, i rom, på fjellet, på hytta… det kreves minimalt med utstyr og er lett å ha med seg!

I konkurransesammenheng er søk fordelt på fire ulike områder. Der har man søk i emballasje, som kan være esker, brusflasker, vesker eller kofferter. Man har også romsøk, der hunden skal søke av et rom. Utendørssøk, er et søksområde som ligger utendørs og man har også kjøretøysøk (der hunden skal søke av motoriserte kjøretøy).

Hvordan starte å trene Nosework?

For at du skal ha mest utbytte som hundefører og til å lese kroppspråk og signaler, er det viktig at man starter på hundens premisser. Først og fremst må hunden lære at det er morsomt å bruke snuten sin til å søke opp noe – fortrinnsvis noe den vil ha, som en godbit eller leke. I den prosessen finner hunden gjerne ut at det er morsomt å søke, samtidig som den finner ut at «mennesket sitt» er faktisk med på dette! (som gjør det enda mer interessant!).

 

Når hunden har funnet ut at det er superstas å lete og søke, så begynner man å introdusere første lukt. Jo mer tid og mer arbeid du legger i grunntreningen i spesialsøk, jo lettere er det å introdusere nye lukter. I Nosework kontaminerer man med lukt, det vil si at hunden aldri søker direkte etter ren eterisk olje. Det kan være greit å gå kurs hvor man lærer seg mer om kontaminering. Det kan også nevnes at det sjeldent er behov for å kjøpe seg egne eteriske oljer, men ta heller kontakt med en Nosework-instruktør som kan hjelpe til med å fylle på lukt når du har behov!

Befinner du deg i Trondheim/Molde kan Hundefryd bidra til å skaffe deg lukt til kontaminering. Det er bare å ta kontakt!

Hvem kan trene Nosework?

Alle! Enten du har en ung hund, en gammel hund, en hund full av energi, en hund som er nervøs, en hund som er usikker, en som kjeder seg lett eller andre ting! Søksoppgavene kan tilpasses ferdigheter og fysisk helse til alle hunder og egner seg for absolutt alle.

Nosework gjør det enkelt å variere og lage utfordringer til hunden som bidrar til en berikelse i hverdagen. Dette gir hunden bedre livskvalitet og glede, noe som gjør at det anbefales alle å holde på med en form for spesialsøk!

Hunder med høyt energinivå eller som er reaktive, har positiv effekt av å jobbe med spesialsøk. Nosework legger opp til at alle skal ha mulighet til å konkurrere, uavhengig av hvilke utfordringer ekvipasjen kan ha.

Spesialsøk for alle

Spesialsøk er ikke lenger bare for de hundene som jobber – det er for alle, også familiehunden!

Sport som baserer seg på å sette pris på og lære av alle de ulike egenskapene de ulike hundene har.

Spesialsøk styrker samarbeid, samspill, øker selvtillit i hunden og bidrar til økt livsglede og kvalitet.

Det hunden er best på!

Nosework gir oss en mulighet til å la hunden gjøre det den faktisk er best på - bruke snuten!